PRYČ S VIRY A BAKTERIEMI POMOCÍ UV ZÁŘENÍ

UV-C záření zabijí:

Jak to funguje?

UV-C záření uvolňuje velké množství neviditelných ultrafialových paprsků 264nm (nanometrů) vlnové délky. Toto UV-C germicidní světlo poškozuje DNA prachových roztočů, bakterií, virů a jiných patogenů a tím ničí jejich schopnost se množit a způsobit onemocnění.

UV-C světlo se běžně využívá ke sterilizaci

Uměle vytvořené ultrafialové světlo se stalo základní metodou sterilizace, která je každý den používaná v nemocnicích, letadlech, kancelářích i továrnách.

Její využití je také zásadní pro dezinfekci pitné vody, zejména vezmeme-li v potaz, že někteří parazité jsou rezistentní vůči chemickým dezinfekčním prostředkům, jako je chlor.

Zbavte se virů a bakteriích na svých věcech

Podle vědců mohou viry na různých druzích povrchu přežít hodiny, na kovu a plastu dokonce několik dní.

Sterilizujte své osobní věci

Sterilizujte svůj mobilní telefon, kartáčky na zuby, šperky, dálkové ovladače, klíče, či dokonce roušky a masky a další menší předměty denního použití.

S těmito věcmi přicházíme denně do styku

Sterilizací UV-C zářením ochráníte sebe i své blízké.

Blesková desinfikace

UV box díky ultrafialovému záření rychle a efektivně dezinfikuje už do 5 minut vaše věci a ničí až 99% virů a bakterií

Jak to funfuje?

1. Připojte USB kabel

2. Otevřete víko boxu, vložte do přístroje předmět, který chcete dezinfikovat, a poté víko zavřete.

3. Jedním stisknutím tlačítka vyberete 5 minutovou dezinfekci – bliká červené světlo

4. Opětovným stisknutím tlačítka vyberete 10 minutovou desinfekci – bliká zelené světlo

5. Dalším stisknutím tlačítka vyberete 15 minutovou desinfekci – bliká modré světlo

6. Po dokončení dezinfekce přestane kontrolka blikat

7. Během procesu dezinfekce můžete otevřít víko a vyjmout předměty

8. Po otevření víka během procesu dezinfekce se dezinfekce zastaví. Chcete-li nastavit novou dobu dezinfekce, musíte víko znovu zavřít

9. Po otevření krytu UV záření uvnitř zařízení zhasne

Zabijí bakterie a viry

Bakterie, viry a prvoci jsou vystaveny germicidním vlnovým délkám ultrafialového záření a nemohou se tak množit a infikovat.

Rychle desinfikuje

Už do 5 minut zabije 99,9% virů, bakterií a zárodků.

Zdravější život

UV box eliminuje bakterie na vašich věcech a dělá vám život zdravější

Parametry

Hmotnost: 300 g
Vnější velikost: 220 x 125 x 45
Vnitřní velikost: 180 x 98 x 22
Materiál: ABS + PMMA
Výkon: 1 W – 2 W